sinh tố Hạt Chia +cùi Dừa+ hoa Đậu Biếc ( nguyên chất 100%, chai 350ml)

75,000

sinh tố cùi dừa hoa đậu biếc hạt chia
sinh tố Hạt Chia +cùi Dừa+ hoa Đậu Biếc ( nguyên chất 100%, chai 350ml)

75,000